ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov
je založená na dôvere.

Aby ste sa u nás cítili bezpečne, dôsledne pri spracovaní vašich osobných údajov dodržiavame zákonné nariadenia a týmto by sme vás chceli informovať o našich postupoch získavania a používania údajov. Nasledujúce Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám objasní, ktoré vaše údaje zaznamenávame v rámci našich ponúk a ktoré z týchto údajov spracovávame a akým spôsobom, ako ich využívame a na koho sa môžete obrátiť v prípade požiadaviek.

 

Zodpovedné miesto a práva dotknutého

Zodpovedným miestom pre spracovanie vašich osobných údajov v zmysle zákonov o ochrane údajov je Hans-Martin Naglreiter. Hans-Martin Naglreiter predstavujúci zodpovedné miesto je pre vás zastihnuteľný prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie:

– Poštové zásielky: Wienerstraße 66, 7100 Neusiedl am See
– E-mail: office@naglreiter.com
– Kontaktná osoba: Hans-Martin Naglreiter

Kedykoľvek vám bezplatne poskytneme informácie o vašich údajoch uložených u nás a tiež si môžete kedykoľvek uplatniť právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich údajov. Na tento účel použite vyššie uvedené kontaktné údaje.

Kedykoľvek vám bezplatne poskytneme informácie o vašich údajoch uložených u nás a tiež si môžete kedykoľvek uplatniť právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich údajov. Na tento účel použite vyššie uvedené kontaktné údaje. V prípade, že chcete namietať voči zaznamenávaniu, spracovaniu alebo používaniu vašich údajov spoločnosťou Naglreiter podľa ustanovení týchto pravidiel o ochrane osobných údajov, a to celkovo alebo voči jednotlivým opatreniam, môžete vaše námietky zaslať prostredníctvom e-mailu alebo poštou na vyššie uvedené kontaktné údaje.

 

Zaznamenávanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje o vecných alebo osobných pomeroch určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Sem patrí napríklad vaše meno, telefónne číslo, adresa, IP adresa, ako aj všetky údaje stavov a objednávky, ktoré nám poskytujete pri odoslaní správ.

Vaše údaje v prípade potreby poskytneme na základe zodpovedajúcich právnych predpisov alebo príslušného súhlasu nasledujúcim kategóriám príjemcov: banky, právni zástupcovia, súdy, správne úrady, inkasné spoločnosti, poisťovne, zúčastnení zmluvní a obchodní partneri, poskytovatelia IT služieb, reklamné agentúry.

 

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom dátovom nosiči a ktoré ukladajú určité nastavenia a údaje pre komunikáciu s našim systémom prostredníctvom vášho internetového prehliadača. V zásade rozlišujeme 2 druhy súborov cookies: takzvané relačné (session) súbory cookies, ktoré sa vymažú pri zatvorení internetového prehliadača, a dočasné/trvalé súbory cookies, ktoré sa ukladajú na váš dátový nosič dočasne alebo bez časového obmedzenia. Toto ukladanie údajov nám umožňuje vytvárať ponuky prispôsobené pre vás a vám uľahčuje používanie našich stránok napríklad tým, že niektoré vami zadané údaje zostanú uložené a vy ich nemusíte vždy zadávať nanovo.

 

Ako môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies?

V rámci vášho internetového prehliadača môžete nastaviť, aby boli súbory cookies ukladané iba s vašim súhlasom, čím predídete ďalšiemu ukladaniu súborov cookies. V prípade, že chcete akceptovať iba súbory cookies spoločnosti Naglreiter, avšak nie súbory cookies našich poskytovateľov služieb a partnerov, môžete v rámci nastavení vášho internetového prehliadača zvoliť možnosť „Blokovať súbory cookies tretích strán“. V rámci lišty s ponukami vášho internetového prehliadača prostredníctvom funkcie Pomoc sa spravidla zobrazí informácia o tom, ako môžete odmietnuť nové súbory cookies a vypnúť už uložené súbory cookies.

 

Odkazy na iné internetové stránky a sociálne médiá

Uvedené odkazy na iné internetové stránky slúžia výlučne na informačné účely. Na iné internetové stránky nemáme vplyv a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady. Po otvorení iných internetových stránok prostredníctvom uvedených odkazov môžu prevádzkovatelia príslušných internetových stránok taktiež zaznamenávať vaše údaje, ktoré môžu títo prevádzkovatelia následne podľa ich Zásad ochrany osobných údajov používať spôsobom, ktorý sa odlišuje od našich Zásad. Na niektorých stránkach našej internetovej lokality môžu byť poskytované obsahy, aplikácie alebo rozšírenia tretích strán, ktoré sledujú využívanie obsahov, aplikácii alebo rozšírení a/alebo ktoré optimalizujú používanie obsahov, aplikácii alebo rozšírení. Ak napríklad budete nejaký článok uvedený na našej internetovej stránke zdieľať na sociálnych médiách s inými ľuďmi prostredníctvom tlačidla „Zdieľaj“ (napr. Facebook, Twitter alebo Instagram), tento proces bude zaznamenaný sociálnou sieťou, ktorá vytvorila príslušné tlačidlo.

 

Google Fonts a Google Maps

Používame typy písma („Google Fonts“) a mapy služby „Google Maps“ poskytovateľa Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA. K spracovávaným údajom môžu patriť predovšetkým IP adresy a údaje o polohe používateľov, ktoré sa však nezaznamenávajú bez ich súhlasu (spravidla je možné nastaviť v rámci nastavení vášho mobilného zariadenia). Údaje sa môžu spracovávať v USA.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/

Odstúpenie: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Využívanie a zmeny

Spoločnosť Naglreiter GmbH má právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť všetky obsahy týchto internetových stránok bez predchádzajúceho ohlásenia. Internetové stránky neobsahujú žiadne prísľuby alebo záruky – či už výslovné alebo zamlčané – a to ani z pohľadu aktuálnosti, správnosti, kvality a úplnosti informácii. Obsahy a obrázky uvedené na internetovej stránke sú majetkom firmy Naglreiter GmbH. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie, reprodukcia, zmeny alebo iné rozširovanie obsahov tejto internetovej stránky je neprípustné bez nášho výslovného písomného súhlasu.

 

Uchovávanie údajov

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie našich zákonných povinností alebo než si vyžadujú právne požiadavky. Upozorňujeme však na to, že prípadne môžeme archivovať niektoré údaje, napr. ak je to potrebné na splnenie našich právnych povinností, ako je napr. archivácia údajov na účely zdanenia a účtovníctva.

 

Poučenie o možných opravných prostriedkoch

V zásade máte k dispozícii práva na poskytnutie informácií, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos údajov a podanie námietok. Na tieto účely nás kontaktujte. Ak si myslíte, že spracovanie vašich údajov porušuje vaše právo na ochranu osobných údajov alebo že boli iným spôsobom narušené vaše práva na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť na kontrolnom úrade. V Rakúsku je to Rakúsky úrad pre ochranu údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň.